21.02.2019 Monatsversammlung Februar

28.02.2019 Weiberfastnachtskaffee

04.03.2019 Rosenmontagsparty im Turm ab 11.11Uhr

06.03.2019 Aschermittwoch Heringsessen

20.03.2019 Monatsversammlung März

17.04.2019 Monatsversammlung April

15.05.2019 Monatsversammlung Mai

30.05.2019 Vatertagswanderung